110229 (4).jpg

地點: 台中仁美國小
Date: 2011.10.29
MD: Even
風格: 淡淡的憂鬱

優閒的下午, 在參加朋友的婚禮之後 來到仁美國小
享受著夕陽 小朋友的歡笑聲 無憂無慮的拍著照 。

110229 (1).jpg

110229 (3).jpg

110229 (6).jpg

↓ 默默的惆悵感

110229 (7).jpg

↓ 很有日系風格…

110229 (8).jpg

110229 (4).jpg

↓ 聽筒的那一端, 你是否在呢?

110229 (9).jpg

110229 (12).jpg

110229 (13).jpg

110229 (15).jpg

110229 (16).jpg

110229 (17).jpg

MD 也是一位非常厲害的攝影師,
手拿 GF1, 但拍出來的效果往往是我忘塵莫及的程度…
連這次拍照的修圖, 也都是由 MD 一手包辦 😀